Rapport fra slusa og videoovervåkingen 2010 - 2012.

 

Videoovervåkingen av oppgangen av laks i Kongsfjordelva er omfattende. Det er skreddersydd et verktøy som de siste år har gitt særdeles gode resultater. Slusa - eller fisketelleren som den også kalles gir helt eksakt bilde og tall på antall laks som kommer opp i vassdraget.

Prosjektet har vært støttet av det statlige fiskefondet, og Fylkesmannen i Finnmark.

Her er sluttrapporten.

 

------------------------

OPPSUMMERINGSRAPPORT SLUSA 2010-2012.pdf