nyheter

nyheter

Tuesday, 09 August 2016 18:57

PRESISERING FISKEREGLER

Det har fremkommet noe usikkerhet rundt fiskereglene med fredning av laks over 3 kilo nå i august.

Sunday, 07 August 2016 20:38

REVESTREKER I KONGSFJORDELVA

Forvaltnignsarbeidet og vakta har blitt utsatt for sabortasje og revestreker i Kongsfjordelva.

Friday, 05 August 2016 05:33

FANGST UKE 30

De gode fangstene fortsetter nå i august i Kongsfjordelva. Her er de foreløbige fangsttall fra uke 30.

Thursday, 04 August 2016 13:00

ALL HOLAKS OVER 3 KILO FREDET I STORELVA

BJFF innfører nå nye forvaltningstiltak i Storelva med umiddelbar virkning.

Thursday, 04 August 2016 08:04

NY GARNSAK I STORELVA

BJFF har nå politianmeldt en ny garnfiskesak i Storelva.

Sunday, 31 July 2016 18:23

NÅ ER LAKS OVER 3 KG/ 65 CM FREDET

Fra 1. august gjelder fiskereglene som skal verne gytelaksen.

Thursday, 28 July 2016 08:15

FANGST UKE 29

De gode fangstene i Kongsfjordelva fortsetter - heldigvis ser vi nå økende mengde laks som gjenutsettes.

Sunday, 24 July 2016 19:41

FISKESLOG OG FORSØPLING

En håndfull har enda ikke forstått at det er overmåte viktig å holde elva og miljøet rundt fritt for søppel og fiskeslog.