nyheter

nyheter

Friday, 22 February 2013 21:10

ANGREPSREFLEKSEN

Det du ser på bildet er bakgrunnen for reglene mot synkende redskap når elva er liten.

Wednesday, 20 February 2013 20:40

GYTEBESTANDSMÅL…?

Hva er egentlig et gytebestandsmål. Er det rundt, stort, kanskje firkanta…? Her kan du lese mer om det magiske gytebestandsmålet.

Tuesday, 19 February 2013 20:52

MILLION- SMELL

Pasvik Kraft har nylig fått pålegg om store og omfattende fiskeribiologiske undersøkelser i Kongsfjordvassdraget. Det kan også medføre at vannføringen i Gednjeelva endelig rettes.

Sunday, 17 February 2013 08:14

HISTORIEN

I mer enn 100 år har Kongsfjordelva og laksen vært kjent og kjær. De første engelske sportsfiskere kom hit allerede rundt 1900- tallet. De fant et jakt og fiskeeldorado.

Wednesday, 13 February 2013 18:29

DRØMMEJOBBEN

Er du en av dem som vil bruke en sommermåned eller to for et ekte miljøengasjement for villaksen…? I så fall har vi en drømmejobb til deg i Kongsfjordelva.

Monday, 11 February 2013 11:41

SPENNENDE ÅRSMØTE

ada9a09acea936d776a6f55c82778c43 M

 

Sist helg hadde BJFF årsmøtet. Der ble det vedtatt en rekke spennende saker.

Deriblant bygging av nye gjestehytter. BJFF vil satse tungt på forvaltning og tilrettelegging for fisket – og ikke minst sikre mer kunnskap om Kongsfjordlaksen. Styret fikk fornyet tillit og støtte.

Wednesday, 06 February 2013 08:53

VI VAR FØRST

stang

Vår fantastiske fluestang - Zpey Kongsfjord som kom i vår ble for oss en fantastisk suksess.Fluestanga viste seg å være veldig godt tilpasset både elva og laksen vår.

Wednesday, 06 February 2013 08:52

SKJELLPRØVE

skjell

Fiskerne våre i Kongsfjordelva er ansvarsfulle og dyktige. I 2011 ble det tatt og innlevert hele 111 konvolutter med

skjellprøver fra laks tatt av sportsfiskerne.

Page 28 of 28