Monday, 13 August 2018 06:47

FANGST AUGUST

Frem til 12 august er det tatt omtrent 2 tonn laks i elva vår. Her gir vi deg hele oversikten.

Fisket i Kongsfjordelva går sin gang – også nå i august måned. Selv om det meste av fisket foregår i juli måned er det fortsatt tid for fine stunder langs elva. Vi ser at fiskere stadig trosser regn og kuling, og koser seg med bålfyring og fiske. Og laks fanges det – for det kommer daglig noen nye smålaks på elva – og gir både glede og mette mager.

Her er oversikt over fangstene gjennom sesongen, oppdatert 12. August.

Det er totalt fanget  863 laks med totalvekt på vel 2 tonn. 

684 smålaks – 1164 kilo

Av disse er 212 gjenutsatt.

156 mellomlaks – 733 kilo

Av disse er 57 gjenutsatt

23 storlaks – 194 kilo

Her er 6 gjenutsatt

Som nevnt er det fortsatt mulighet for trivelige dager langs elva.

Vi minner om at all laks over 3 kilo/65 cm er fredet og skal slippes levende ut i vassdraget igjen. 

Foreløpige tall for oppgang og fangst  viser at det har vært en ganske bra sesong for smålaks, mens det dessverre er betydelig færre større lakser på elva i år enn de siste sesongene. Det er derfor særdeles viktig at de store laksene som er på elva får gyte i fred.

 

 

 

Read 230 times