Monday, 23 July 2018 06:49

STATUS SÅ LANGT I SESONGEN

Midtsesongevalueringen er foretatt. BJFF anbefaler forsiktigere uttak av laks over 3 kilo.

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF) har gått gjennom data og utført den pålagte midtsesongevalueringen. De foreløpige prognosene for fangst og oppvandring er bra for smålaks men noe negative for mellom og storlaks, og BJFF er engstelig mht til oppnå gytebestandsmålet for sesongen.

BJFF følger situasjonen med lakseoppgang og fangst fortløpende. Heldigvis har Kongsfjordelva ansvarsfulle fiskere og BJFF oppfordrer alle til å begrense uttaket av større fisk, for å sikre at gytebestandsmålet nås.

 

- BJFF anmoder derfor om at hver fisker begrenser uttaket av laks over 3 kilo. Ta ikke mer enn 1 laks over 3 kilo i døgnet. 

- Døgnkvota på 2 laks (enten 2 smålaks eller en smålaks og en større laks) opprettholdes videre. 

- BJFF følger fortløpende med situasjonen i elva og det kan komme tiltak for å begrense uttaket dersom det blir nødvendig.

 

Foreløpig sesongrapport

 

Sesongen startet med fin vannføring, relativt lav til sesongstart 22. Juni å være. Flommen fant sted i mai måned, og laks var observert i elva tidlig i juni.

Fisket startet noe tregt, selv om det var gode forhold i elva. Gjennom hele perioden frem til 18. Juli har forholdene vært fine, men fiskerne har for det meste opplevd dårlig bett. Elvetemperaturen har vært tidvis høyere enn normalt, og i midten av juli over 15 grader, og topp 18-19 juli med over 20 grader. (høyeste måling 22,5 grader).

Det har også gjennom hele perioden opplevdes at laksen vandrer raskt gjennom Sone 1, særlig gjennom de nedre delene, mens det samlet seg noe mer fisk fra Hengebrua og opp til Porten. Mye fisk samlet seg imidlertid i fossekulpene (fredet sone). Drivtellinger har også vist mye nygått laks i dette området, altså nylig ankommet fisk på elva. 

Etter 10. Juli har også en god del laks vandret opp i øvre deler, Sone 2, og i fredet sone ovenfor Kongsfjordfossen.

 

Videoregistreringen startet 25. Juni og da ble også hele elva drivtelt under gode forhold. 

I antall laks som vand harret opp ser det ut som det kan bli en brukbar sesong, i alle fall oppgangen av smålaks er ganske god. Det vil trolig gå opp mer smålaks enn i sesongene 2011,2012, 2013 og 2014. For mellomlaks ser det imidlertid dårligere ut, og om ikke oppgangen av mellomlaks bedrer seg kan det bli dårligste sesong siden 2013. Mellomlaksen er svært viktig del av gytebestanden – og for å nå gytebestandsmålet.

 

Vi kommer med mer info om fangst kommende uke.

Read 189 times