Thursday, 12 July 2018 12:38

HUSK FANGSTOPPGAVEN FØR 18 JULI

Vi gjør midtsesongevaluering 18 juli. Du må levere fangstoppgave før den tid.

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt må det iverksettes tiltak (jf. notat utarbeidet av Miljødirektoratet 15. mai 2013). I disse vurderingene benyttes all tilgjengelig informasjon. Herunder fra drivtellinger og videoregistrering.

Fangstoppgavene, korrekt utfylt, er også særdeles viktig i denne sammenhengen, og det er flere som ikke har meldt inn fangstene sine fra de siste ukene. 
Innrapportering skal skje kontinuerlig å så fort som mulig i følge regelverket (helst rett etter endt fiskedøgn). De som har sesongkort eller seniorkort må levere senest 18. Juli. Det er like viktig å innrapportere fangst som er havnet i steikepanna og fisk som er gjenutsatt.

Elvevakta hjelper til med å føre inn fangst om noen har behov for det. Husk også skjellprøver av all avlivet fangst.

 
Read 179 times