Sunday, 06 May 2018 15:03

STOR STØTTE TIL BJFF

BJFF har den siste tiden fått betydelig støtte til forvaltningsarbeid og overvåking.

Også denne sesongen har BJFF fått solid støtte til ulike tiltak i elvene. Det er tilkommet bevilgning og støtte til konkrete forvaltningstiltak, overvåking både i Kongsfjordelva og Storelva, samt til ungdomsarbeid. Det er gitt støtte fra det statlige fiskefondet via Fylkesmannen i Finnmark, støtte fra Finnmarkseiendommen (FeFo), og fra NJFF (Norges jeger og fiskerforbund). Lokalt næringsliv støtter også vårt arbeid med midler fra Polar Seafood.

Kongsfjordelva har den seneste årene blitt et landets bedre laksevassdrag, sett i lys av utviklingen av laksebestanden og størrelsen på elva. Selv om det er flere utfordringer for Kongsfjordlaksen er få vassdrag landet som gir mer laks og fiskeglede pr. kilometer elv. Bak en solid laksebestand i elva står et langsiktig, kostbart og ikke minst ressurskrevende forvaltningsprogram. Et arbeid og system som overvåker Kongsfjordlaksen og bestanden, fra den ankommer elva fra havet til den gyter. 

I Storelva har også laksen fått en kraftig oppsving de senere år, mens den sårbare sjørøyebestanden har vist tegn til forbedring. Fiskebestandene krever god oppfølging og innhenting av ny kunnskap for å kunne forvalte dem på best mulig vis i fremtiden. 

Rekruttering av nye unge laksevenner er også viktig for fremtiden, det skal blant annet arrangeres ”camp villaks” for ungdom i Kongsfjordelva kommende sesong. Der er det fokus på såvel laksefiske, som det gode turliv og forvaltningsrelaterte tema.

Følgende støtteordninger er gitt for sesongen 2018:

 

  • ¬Fra Fylkesmannen i Finnmark (Fiskefondet) gis tilskudd til fiskeformål, hvor det i år er gitt støtte til overvåking av laksen i Geatnja og til bestandsovervåking av laks og sjørøye i Storelva.
  • ¬Fefo har gitt driftsstøtte til Storelva.
  • ¬Fra forbundet (NJFF) er det gitt tilskudd fra ungdomsfondet og ”NJFF-fiskesommer”
  • ¬Polar Seafood AS støtter også i år arbeidet som BJFF gjør for laksen i  Kongsfjord- og Storelva.
  • BJFF setter stor pris på støtten og takker så mye til alle bidragsytere. BJFF ser frem til å gå i gang med en ny sesong med givende og utfordrende arbeid for fiskeressursene i vassdragene. Planleggingen er godt i gang, og mye skal på plass før de ulike prosjekter og arbeidsoppgavene starter i sesongen.

 

Read 396 times