Thursday, 03 May 2018 11:59

MØTE MED SJØLAKSEFISKERNE

BJFF har hatt møte med sjølaksefiskerne i Kongsfjord.

Det kommende sjølaksefisket i Kongsfjorden vil komme i gang om rundt en måneds tid. Fisket vil bli det mest omfattende som noen gang har vært i fjorden utenfor elvemunningen til Kongsfjordelva. Det blir aktivert maksimalt med garn og not både på utviste plasser på Finnmarkseiendommen (FeFo) og fiske på private eiendom. Det er nyinnflyttede til Kongsfjord som står bak, deriblant Helge Skotevik og Svein Inge Øvrebø. BJFF med leder Sigve Frantzen og Tor Schulstad har nylig møtt de to fiskerne for å drøfte situasjonen og fremlegge foreningens bekymring for laksebestanden i elva om det kommende sjølaksefisket virkelig gjør et dypt innhogg i bestanden.

- Vi har gjennom mange år balansert på gytebestandsmålet. Vi har rett og slett ikke større bestand enn det må være i elva. I Kongsfjordelva er det på ingen måte rom for å beskatte bestanden hardere. Sjølaksefisket er ikke et selektivt fiske, der beskattes både den verdifulle hunnlaksen og de større laksene. I elva har vi streng regulering i fisket, små kvoter og mange tiltak for å beskytte de større laksene og i særdeleshet hunnlaksen. Det har tatt foreningen en mannsalder å nå de resultat vi nå kan konstatere i årlig oppgang. Så  ja vi er dypt bekymret, og vi er veldig lei for at FeFo ikke har utvist bedre skjønn enn å åpne for garnfiske rett i innvandringsruta og elvemunningen til Kongsfjordlaksen, sa Sigve Frantzen på møtet med sjølaksefiskerne.

 

Sjølaksefiskerne delte på ingen måte den bekymringen. Deres erfaring og kunnskap tilsier at beskatningen på Kongsfjordlaksen vil bli minimal.

- Vi tror det vil være minimal beskatningen av laksebestanden i Kongsfjordelva, men vi forstår foreningens bekymring, vi vil selvfølgelig ikke videreføre et fiske som direkte rammer laksen i elva. Denne sesongen vil vi prøve å se hvilken laks og hvilke mengder som tas, samt hvilke plasser som fanger best av laks som ikke tilhører Kongsfjordelva.  Vi vil dele all informasjon med foreningen, både om fangst, ta data og skjellprøver av all fangst, sa Helge Skotevik og Svein Inge Øvrebø.

Under møtet ble det avtalt at informasjon om fangsten som gjøres på garnbruk i Kongsfjorden skal deles med BJFF. All fangst skal føres i fangstdagbok, tas skjellprøver av, og merket laks med sensor fra Kongsfjordelva skal slippes levende tilbake i sjøen. Samtidig vil BJFF fortløpende vurdere oppgangen i elva gjennom videoregistreringen og tellingen i fjordbunnen og resultater fra merkeprosjektet til NINA (Norsk Institutt for naturforskning). Så skal partene møtes straks etter sesongåpning i Kongsfjordelva for å vurdere situasjonen på nytt.

 

- På mange måter sitter vi i samme båt. Vi er alle interessert i en livskraftig laksebestand i Kongsfjordelva, og et levelig utkomme for bygdefolket her i Kongsfjord. Vi vil ikke ødelegge for elva eller foreningen sa sjølaksefiskerne.

Sigve Frantzen fra BJFF takket for møtet som ble til på veldig kort varsel, og håper at dette kan bli starten på en dialog og handling for Kongsfjordelvas beste.

 

Kart:

Dette vil være situasjonen ute i Kongsfjorden denne sesongen. Not og garnplasser på begge sider av fjorden og tett opptil ”Strømmen” som er den smale passasjen laksen til Kongsfjordelva må treffe på sin vandring.

Read 545 times