Sunday, 25 February 2018 20:12

ROLIG ÅRSMØTE I BJFF

God stemning og stor enighet i årsmøtet i de fleste saker.

Et 30- talls medlemmer av BJFF gjennomførte et særdeles strukturert og rolig årsmøte nå i helga. Sakslisten var lang, men foreningen og årsmøtet gikk denne gang uten de helt store og kontroversielle saker. Likevel er det mye som tyder på at foreningen nå snart står foran endel nye veivalg. Det viste saken om å åpne for medlemskap for hytteeiere i Kongsfjorddalen som ikke har direkte tilknytning til stedet. Bakgrunnen var at foreningen trenger nye og aktive medlemmer, det viser seg vanskelig å fylle opp poster både i styre og utvalg, og dugnadsånden har ikke blitt noe større for de lokale medlemmer. Derfor ønsker man nå velkommen nye og aktive medlemmer som har hytte i Kongsfjorddalen, og årsmøtet ga sin tilslutning til dette med at nå kan to voksne og barn få medlemskap. 

 

Seniorkortene som tidligere var for medlemmer av BJFF over 67 år skal nå gjelde også for medlemmer som fyller 65 år i inneværende sesong. Forslaget om å kunne bestille 3 døgn etter dugnad fordelt på ulike datoer skal vurderes og kan bli aktuelt fra neste sesong om man finner løsninger for foreningens kortsystem som er databasert. 

Valg til styret og utvalg er alltid en utfordring for frivillige organisasjoner, slik er det også i BJFF. Det viser seg stadig vanskelige å få medlemmer å påta seg verv og samtidig følge opp de forpliktelser det medfører. Sigve Frantzen ble igjen gjenvalgt som leder av årsmøtet, men ga også klar beskjed at det skulle bli det siste året han holdt hånden på rattet i BJFF. Asbjørn Nilsen hadde samme beskjed, tok valg som regnskapsfører for ett nytt år, også for han det siste i BJFF. Så foreningen står foran en kraftig utfordring til neste årsmøte å finne nye kandidater som kan sette minst like bredt spor etter seg i foreningsarbeidet. 

Underveis i årsmøtet ble det vist til en særdeles høy aktivitet i foreningen. Økonomien er god, og kommende sesong vil forvaltningsmessig gå som planlagt. Det blir også iår et ørlite påslag i prisen på fiskekortene både for lokale og gjestefiskere. En bekymring og utfordring som årsmøtet diskuterte var oppgangen av pukkellaks. I 2017- sesongen kom det en totalt uventet stor oppgang av pukkellaks også i Kongsfjordelva. Der ønsket årsmøtet høy beredskap for kommende sesong, og diskuterte ulike muligheter foreningen har for å ta ut den uønskete fisken. Det skal undersøkes nærmere hva siste års forskning viser om mulige konsekvenser. 

 

 

Read 471 times