Thursday, 22 February 2018 21:15

ÅRSMØTESAKENE

Lørdag 24 februar kommer årsmøtet i BJFF med mange viktige saker.

Det er flere svært aktuelle saker som kommer på årsmøtet. Her vil man ta et tilbakeblikk på sesongen som har vært, og man skal forsøke å trekke de lange linjer for utviklingen i foreningen og i elvene i årene som kommer. Det kan nevnes noen saker som årsmøtet skal ta stilling til.
Deriblant skal Årsmøtet behandle et forslag om kommende endringer i medlemskap i BJFF. Det er et forslag om at medlemmer i BJFF som er 65 år skal få mulighet til å kjøpe sesongkort i Kongsfjordelva. Videre ble det under årsmøtet i 2017 luftet forslag om at hytteeiere i Kongsfjorddalen (uten direkte tilknytning til kommunen) kunne søke medlemskap i BJFF. Styret ble satt til å utrede saken, og vil for kommende årsmøte fremme forslaget. Om årsmøtet gir sin tilslutning må det også godkjennes av møtet vedtektsendring. I såfall vil forslaget bli endelig avgjort og gjort gyldig fra 2019 og årsmøtet som kommer da.

En endring i medlemskriteriene vil gjøre endring i foreningsvedtektene som har vært gyldige siden 1947.

Dagsorden - Årsmøtet  2018

 

1.   Konstituering av møtet

 1. 1.Valg av ordstyrer
 2. 2.Valg av sekretær
 3. 3.Godkjenning av innkalling
 4. 4.Godkjenning av dagsorden/saksliste
 5. 5.Valg av tellekorps
 6. 6.Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

 

 1. 2.Årsmeldinger – sesongen 2017
 1. 1.Styret
 2. 2.Vaktrapport Kongsfjordelva Sone I/II
 3. 3.Vaktrapport Storelva
 4. 4.Fiskeutvalg
 5. 5.Lakseteller/slusa (enkel rapport ligger på hjemmesiden)
 6. 6.Biologisk kontroll Storelva(enkel rapport ligger på hjemmesiden)
 7. 7.Jaktutvalget
 8. 8.Ungdomsutvalg
 9. 9.Kvinneutvalg

 

 1. 3.Regnskap og budsjett
 2. 4.Arbeidsprogram 2018 

 

 1. 5.Styrets saker til årsmøtet:

 

Sak1/2018  - Forslag -Kortpriser Kongsfjordelva 2018.

Styret gir tilslutning til forslaget.

 

Sak 2/2018 - Forslag - Kortpriser Storelva 2018

Styret gir tilslutning til forslaget.

 

Sak 3/2018 - Forslag - Seniorkort skal gjelde det året en fyller 65 år.

Gjelder forsatt for personer bosatt i Berlevåg kommune.

 

Sak 4/2018 - Forslag  - Medlemskap for hytteeiere i Berlevåg Kommune.

 

Sak 5/2018 - Forslag - Vedtektsendinger medlemskap

 1. 6.Innkomne saker til årsmøtet:    

 

Sak 8/2018 - v/Idar Aasen - 3-døgnsregelen splittes opp i 3 enkeltdøgn.

Forslaget strider mot dagen regel der en må fiske ut fiskedøgnet før en har anledning til å bestille nytt kort.

Styret går mot forslaget

 

 1. 7.Valg

 

 1. 8.Valg av to representanter til årsmøtet i NJFF Finnmark
Read 487 times