Tuesday, 23 January 2018 10:38

EN MISFORSTÅTT VANNMÅLER

Dette er NVE sin vannmåler som egentlig «tror» den er en temperaturmåler. 

I flere år er problemet blitt påpekt både ovenfor Pasvik Kraft og NVE, den offisielle måleren som til enhver tid skal vise vannføringen i Kongsfjordelva fungerer ikke vinterstid. Kjekt sagt kan man mistenke måleren for egentlig å tro den er en temperaturmåler når kulden setter inn i dalen. For da blir måleren spinnvill, og viser gjerne måleverdier som er hinsides. Bare se på grafen ovenfor - og tidligere har nevnte måler vist vannføring på både 50 og 70 m3, noe som ville medført at både skog og hytter i Kongsfjorddalen hadde vært feid på sjøen. Noe er altså feil, og BJFF har påpekt saken i flere møter og skriv. Saken er at målesystemet som brukes ikke er beregnet på kulde, så når kulden setter inn fryser målerøret og presser is opp der og viser måleverdier som er totalt utenfor enhver virkelighet. Men det betyr også at ingen andre enn Pasvik Kraft vet hvilken vannføring som er i elva, om det er vann under elveisen.

 

- Vi er skuffet over Pasvik Kraft. Problemet med måleren er velkjent, og det er gang på gang lovt at når måleren ikke fungerer skal dem sende oss data fra kraftstasjonen ved Buetjern. Det skjer bare ikke, og vinterstid har vi ingen mulighet til å kontrollere at minstevannføringen blir overholdt, at det rett og slett er vann nok i elva til at høstens produksjon av lakserogn overlever. Det er fortvilende, og ifølge NVE og regulanten finnes ikke vannmålere som takler noen kuldegrader, forstå det den som vil. Vi er jo tross alt i 2018, sier Sigve Frantzen, leder av BJFF.

 

Kongsfjordelva er et nasjonalt laksevassdrag. Det er også regulert av Pasvik Kraft, og har fått fastsatt minstevannføring. Den flotte måleren som NVE har bygd har digital visning på veggen av måleverdiene, samt er knyttet til en nettside slik at enhver kan se den faktiske vannføringen i elva. Problemet er bare at det kun kan skje når det er Midnattsol og ørlite sommervarme her ved verdens ende, vinterstid og mørketid ligger fakta om vannføringen også i dypt mørke.

Read 546 times