Friday, 22 December 2017 19:20

BREV TIL DEG

Leder i BJFF, Sigve Frantzen skriver julebrev.

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og venner av BJFF og Kongsfjordelva. Det er nå helt på tampen av året, og tiden er vel der til et tilbakeblikk for sesongen som har gått – og et titt fremover på de kommende gleder og utfordringer  for neste sesong. Først skal jeg rette en stor takk til alle som også denne sesongen har deltatt i arbeid knyttet til elvene våre, det er styret i BJFF, utvalg, vakter, dugnadsfolk og forvaltningspersonell. Alle har bidratt til også denne sesongen kan gå over i historien som vel gjennomført. 

BJFF er fortsatt en forening hvor en stor del av aktivitetene er utført på dugnad, og vi skal her rette en stor takk til de mange som har brukt av sin fritid og ferie til å ta et tak for driften av både Kongsfjordelva og Storelva. Tidene endrer seg, også i foreningsarbeidet, og fra kommende år vil BJFF få en ansatt daglig leder som skal styrke administreringen av foreningen, være med å trekke de lange linjer. Det er helt nye toner hos oss, hvor dugnad og frivillig arbeid alltid har vært en forutsetning. Vårt håp og tro er at nettopp en daglig leder skal strukturere og tilrettelegge slik at de ressurser BJFF har skal fungere enda bedre.

Årets sesong med ekstrem vannføring og flom langt ut i juli ga forvaltningsarbeidet store utfordringer. Mange av de kontrollfunksjoner som er bygd opp de siste årene ble ikke igangsatt eller utsatt. Deriblant at oppgangskontrollen med slusa og videoregistreringen i fjordbunnen måtte utgå. Dermed ble bestandskontrollen i selve sesongen noe usikker. Det kan være et varsku om endringene i vær og klima som på nytt vil gi oss slike sene snøvintre og forsesonger med enorm flom – da må vi begynne å tenke nytt i forvaltningsarbeidet, møte utfordringene med nytt verktøy, nye ideer. 

Kongsfjordelva er en perle, det har vi hevdet lokalt i mange, mange år. Men etter hvert er det blitt mange flere som tenker som oss – at et fiskedøgn her på verdens ende er noe langt mer enn bare laksefiske. Det er å delta i et flott miljø av fiskere som tar ansvar både for laksen, elva og dalen. Våre gjestende fiskere som besøker oss kommer alltid tilbake – og vi selv, jo vi kunne ikke tenke oss noe bedre sommeraktivitet enn å svinge stang over Kongsfjordelvas glitrende elvevann. Statistikken hos fiskerne tegner samme bilde, hvor fangsten er underordnet, ofte settes de store laksene – og særlig hunnlaksen tilbake i vassdraget, det er opplevelsen som teller. Vi er glad for å ha sånne fiskere i elva vår. Og når vi først er inne på fiske og fangst, så skal det antydes at årets sesong føyer seg elegant inn i rekken av gode sesonger de senere år, med solid oppgang og ikke minst en gytebestand som med godt mål passer det måltall som myndighetene har satt for gytebestand i Kongsfjordelva. 

Ellers kan det nevnes at NINA (Norsk institutt for naturforskning) kom i år i gang med et stort og spennende prosjekt. Det skal kartlegge sjøoverlevelse hos smolten fra Kongsfjordelva. Med moderne teknikk skal produksjon og tap kartlegges hos Kongsfjordlaksen, og Kongsfjordelva er den eneste elven i Finnmark som er med i NINA´s landsdekkende prosjekt med en rekke elver nedover hele Norge. Vi er takknemlig og stolt for å blitt valgt og være med, og BJFF vil gjøre sitt ytterste for at prosjektet skal lykkes og at vi får mer kunnskap om laksen vår.

Storelva har vært forpaktet av BJFF i langt over 60 år. Det har vært et vassdrag som i en mannsalder har vært glemt og forsømt. Den lokale sjørøyebestanden ble radert ut, og lenge, lenge lå Storelva brakk. Først de senere år har pendelen svingt andre veien, de senere års undersøkelser viser at nå etablerer en solid laksestammen seg her. I tillegg viste årets undersøkelser en betydelig vekst i sjørøyebestanden. Laksebestanden i Storelva er nå på et nivå som det ikke er mange år siden var vanlig i Kongsfjordelva – og gledeligst av alt, bestanden i Storelva vokser kjemperaskt. Vi har fått en ny perle i BJFF.

Selv om mye er rosenrødt og godt i BJFF og elvene våre, så skal vi ikke unnslå at det bak i horisonten er noe mørkere skydekke. Først skal det sies at den store oppgangen av pukkellaks i Kongsfjordelva var både overraskende og skremmende. Ingen har noe fornuftig forklaring på hvorfor – og man vet veldig lite om hvilke følger oppgangen av pukkellaks har fått og eventuelt får om også neste år kommer med like stor oppgang. Hva som følger av sykdom med denne russiske laksen, og om det som skjer på gyteplassene til vår egen laks vet man lite om. Vi må ruste oss for også å møte denne trusselen om den kommer på nytt.

Kongsfjordelva er regulert, og gjennom hele foreningens historie kan man følge et anstrengt forhold til regulanten. Det har blitt bedre de senere år, men samarbeidet mellom BJFF og regulanten Pasvik kraft kunne vært mye bedre. Vi opplever dessverre at foreningen ofte er den siste som varsles når uhell skjer i stasjonen som  påvirker vannføringen i Kongsfjordelva. Slik kan det ikke være. Vi er også spente på hva neste år vil bringe for Geatnja – den gamle gyteelva for Kongsfjordlaksen. Undersøkelsene som Pasvik Kraft ble pålagt av myndighetene avsluttes neste år og man skal legge frem løsninger for hvordan gyteplassene på nytt skal bli mulig å bruke for laksen. Når vi så først er i den negative hjørnet må det tas med om planene for torskeoppdrett i Kongsfjorden. Det er en ulykkelig sak som vi sammen med Norske Lakseelver har jobbet mye med, og levert høringsinnspill som konkluderer med at etablering av slik oppdrett er en trussel både for elva og fjorden. Ute i fjorden, rett utenfor innløpet til Kongsfjordelva foregikk også et sjølaksefiske i sommer som ga skremmende store fangster. Vi er ikke særlig glad for det heller. 

 2017 kunne BJFF se tilbake på 75 års sammenhengende drift. Den begivenheten har vi valgt å markere til neste år og knyttet til Årsmøtet som kommer 24 februar. Vi vil ikke la det gå ubemerket hen at foreningen gjennom så lang tid har klart å fremme sportsfiske, opplevelse og god forvaltning i våre to elver. Jeg håper mange merker av dato for årsmøtet og 75- års markeringen i februar og tar seg tid å komme.

Tilslutt vil jeg på årets mørkeste dag, mens nordlyset spiller over nattehimmelen, og nordavinden smyger forbi hushjørnene her på ”verdens ende” –  benytte anledningen å ønske alle en riktig GOD JUL og en fredfylt høytid. 

 

Sigve Frantzen, leder BJFF.

 

Read 628 times