Friday, 13 October 2017 18:49

BRÅSTOPP I VANNFØRINGA

I laksens mest kritiske periode nå i høst hadde Pasvik Kraft et uhell på kraftstasjonen.

Nå i oktober hadde Pasvik Kraft en utilsiktet stopp på kraftstasjonen ved Buetjern. Det ga voldsomt utslag på vannføringen i Kongsfjordelva, noe grafen ovenfor forteller mye om. På få timer raste vannføringen fra trygge 8  m3 til nær 2 m3.  Det kan ha fått dramatiske følger for flere gyteområder nedover Kongsfjordelva. Det skjer altså like etter gytinga for laksen i vassdraget, og i perioden nå med kommende nattekulde. For gyteplasser som ble brukt når vannføringa var høy, ble plutselig tørrlagt. Med varig nattekulde nå for tiden kan det bety at rogn og kommende generasjoner Kongsfjordlaks er ødelagt. Pasvik Kraft forteller nå at kjøringen av stasjonen er normal - men vannføringen er idag fortsatt lav om bare like over 2 kubikkmeter.

Her kan du følge daglige målinger med vannføring i Kongsfjordelva:http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0236.00008.000/

Read 1072 times