Wednesday, 23 August 2017 14:03

POSITIVT FRA STORELVA

En ny god sesong for Storelva med solid gytebestand.

Det er godt over en uke siden fisket stanset i Storelva. De foreløpige undersøkelser fra oppgangsregistrering og overvåking av både laks- og sjørøyebestand er gode og positive. Tallene er ikke klare, og overvåkingen pågår fortsatt både i nedre del ved Jernbanebroa hvor BJFF har videoregistrering av oppgangen, og videre oppover vassdraget hvor bestandenes gyteområder overvåkes med kamera.

 

De registreringer som er gjort hittil viser en ny solid oppgang av laks i Storelva, og gytebestanden som nå står i vassdraget etter fiskesesongen er god. Gledelig er det også at laksen nå tar stadig større del av den øvre delen av Storelva i bruk.

 

For sjørøya har bestanden gjennom svært mange år vært liten, men den betydelige oppturen startet ifjor og mye tyder på at årets sesong vil bli en av beste på mange år for sjørøya. Det har nok helt klart sammenheng med at foreningen nå har fått bukt med det omfattende rovfisket som foregikk med garn gjennom utallige år.

 

Vårt bilde er fra en gytekulp i øvre del av vassdraget, og på bildet - som i virkeligheten er det laksen som dominerer i Storelva. Den vakre og fargerike sjørøya er i mindretall - enn så lenge.

Read 883 times