Thursday, 10 August 2017 12:49

GARNSKADET LAKS

Denne sesongen har vi opplevd påfallende mye garnskadet laks.

I inneværende sesong meldes det nå fra fiskerne om endel typisk garnskadet laks som tas i Kongsfjordelva. Skadene er mer omfattende og flere enn tidligere sesonger. Det er nå naturlig å stille seg spørsmål om noe har endret seg i innvandringsruten fra havet for Kongsfjordlaksen. Fortsatt skal fjorden vår være fri for både oppdrett og not for sjølaksefiske - men likevel opplever vi mer skadet laks nå enn tidligere. Hva skjer - er det tilkommet nye sjølakseplasser som beskatter laksen vår - eller er ulovlig garnfiske i sjøen blitt mer omfattende enn tidligere..? 

 

Samme tendens er sett under drivtellinger siste natt hvor fokus ble satt på å registrere mengden og oppgang av pukkellaks. Dykkerne melder om en god del garnskadet laks. Vi er bekymret. Derfor ber vi fiskerne våre om å melde fra om fangst av skadet laks.

Read 581 times