Wednesday, 19 July 2017 06:30

FANGST HITTIL I SESONGEN

Tiltross for ekstrem vannføring er fangsten god - og voksende i Kongsfjordelva.

Det har blitt en noe uvanlig sesongstart i Kongsfjordelva. Store snømengder i vinter med påfølgende kald og sen vår medførte kraftig vårflom som har strukket seg helt ut til nå i juli. Vannføringen har vært nå i juli helt opp til 50 m3, nå litt over midtveis i juli ligger vannføringen på mellom 10 og 20 m3.

Men så var det fisket da. Tallene her er fra innrapporterte fangster, det er medtatt siste uke i juni, og nå i juli til og med noen dager i inneværende uke 29. Fangstrapportene viser også ganske klart at det er solide og økende fangster de siste ukene, hvor også vannføringen nå ser ut til å ha stabilisert seg på ganske høyt nivå.

 

Totalfangsten er på 230 laks, 728 kg og en gjennomsnittsvekt på 3,2 kg.

 

Fangst (avlivet)

78 laks < 3kg, gjennomsnittsvekt 2,0 kg

62 laks 3 - 7 kg, gjennomsnittsvekt 4,4 kg

9 laks > 7kg, gjennomsnitt 8,4 kg

 

Gjenutsatt:

63 < 3kg

14 -  3 - 7 kg

4 > 7kg

Read 782 times