Wednesday, 04 January 2017 11:15

STORELVA I SIGET

Det ble en eventyrlig lakseoppgang i Storelva - den beste i manns minne..!

 Vår nye lakseelv - Storelva ved Berlevåg kunne notere seg for en rekordsesong for oppgang av laks. Det er aldri tidligere registrert så stor oppgang - så stor gytebestand av laks i Storelva. I 2016- sesongen ble det notert en opgang på mellom 7-800 laks, mye smålaks, men likevel denne sesongen en betydelig oppgang av mellomlaks. Beregninger viser en oppgang på rundt 2 tonn..! Det er en fordobling siden 2015- sesongen, og de senere års undersøkelser viser at laksestammen i Storelva tilnærmet fordobler seg sesongmessig. 

For sjørøya er ikke situasjonen like forlokkende og lys, bestanden er rimelig stabil og liten, og veldig, veldig sårbar. Sjørøya i Storelva er selvsagt fredet for alt fiske.

Nytt for sesongen - 16 var oppgangsregistrering med video ved Jernbanebroa som ga en grei oversikt over oppgang både av laks og sjørøye. Videre ble det kamerovervåket flere elvestrekninger i øvre del av Storelva for å fastsette fiskebestandenesoppgang og bruk av vassdraget. Det ble også åpnet fiske i den midtre delen av Storelva, men fangsten som ble registrert er på under 50 laks - derav 30 avlivet, resten F & S.

 

Read 1076 times