Wednesday, 26 October 2016 16:07

OPPSUMMERING SESONG 2016

En spesiell sesong, med antakelig den største bestanden i Kongsfjordelva noensinne. 

 Vi vil fremover presentere noen av resultatene fra overvåking og undersøkelser i Kongsfjordelva. Denne gang er det oppgang og gytebestand.

LAKSEOPPGANG 

Som tidligere sesonger ble laksen som vandret opp i elva nøye overvåket og registrert på kamerasystemet i Fjordbunnen.  Det var lav vannføring allerede fra sesongstart, og gode forhold for videoovervåking gjennom hele sesongen. Laksen kom også tidlig med mye fin laks i juni, den gode oppgangen fortsatte utover juli måned – mens det dabbet noe av mot slutten av måneden og utover august. Mellom- og storlaks kom først mens smålaksen kom litt senere i sesongen.

 

Hele 3290 laks vandret opp i elva, hvorav 1372 mellomlaks og 205 storlaks. Dette var en økning fra toppsesongen 2015 for mellomlaks på 72% og 59% for storlaks. Smålaks hadde derimot en nedgang på 24%. På tross av nedgang i smålaks fra i fjor, var det historisk sett også et bra smålakseår.

GYTEBESTAND

Gytefisktellingen om høsten ble også i år utført grundig og under gode forhold. Denne tellingen gjøres for å registrere bestandens størrelse og fordeling i vassdraget.

 

Ved gytefisktellingen ble det observert 2207 laks - hvorav hele 1063 mellomlaks. For smålaks og storlaks var det overtall i hanner, mens hunnene dominerer for mellomlaksene.  Blant de store var det enkelte individer mellom 10 og opptil ca. 18 kilo, hvorav dette nesten utelukkende var hannlaks. De fleste store hunnlaksene var mellom 7 og 9 kilo. 

Gytebestanden av laks i Kongsfjordelva 2016 var dermed trolig den største gjennom tidene, og der gytebestandsmålet (GBM) for hunnlaks på 1102 kilo ble nådd med solid margin.

Om en deler vassdraget i to, ovenfor og nedenfor øverste foss, viste gytefisktellingen at for smålaks var det veldig jevnt fordelt med 49% nedenfor fossen  52% overfor. For mellom- og storlaks var det større andel nedenfor fossen med 57% mellomlaks og 66% storlaks. Andelen laks i Geatnja utgjorde 15 % for smålaks, 17 % for mellomlaks og 8% av den totale bestanden der var storlaks. Geatnja ble tydelig skadelidende ved den lave vannføringen, der ble elva tidlig tilnærmet tørrlagt og gjorde den tradisjonelle oppvandringen vanskelig. 

 
Read 1078 times