Fiskeregler:

Kongsfjordelva – Et nasjonalt laksevassdrag

 

Sone I1.Skjesluk opp til 12 gr. 22.6. kl 00 - 10.7. kl 24

2.Mark m/ søkke 22.6. kl 00 - 30.6. kl 24

3.Mark u/ søkke 22/6. kl 00 - 31.7. kl 24

4.Flue m/synkesnøre22.6. kl 00 - 10.7. kl 24

5.Flue m/flytesnøre22.6. kl 00 - 24.8. kl 24

 

Med mark menes levende mark. Med søkke menes splitthagel max. vekt 3 gram.

Fortyngede tubefluer, fortyngende fluer av alle og synkesnøre forbudt etter 10.7. 

Lett fiske blir blir innført ved lav vannstand, 4m3 dersom det inntreffer før 10.7.

 

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes.

 

Bag-limit!  Max 2 laks pr døgn, 15 laks pr. sesong. Fisket skal avsluttes når 2 laks er tatt på land.

I august skal all laks over 3 kg/65 cm settes varsomt tilbake til elva igjen. Bruk av klepp eller lignende er ikke tillatt i august.

 

Nattefredning 0100 - 0600 i hele vassdraget (begge soner)

 

Sonefredning Fra Porten – 100 m over Fossvannet (totalt 600 m)

 

Sone II Samme regler som for Sone I. 

Gressdammen og deler ovenfor er fredet , se oppslag ved dammen.

Barn til og med 14 år kan fiske med mark og dupp i hele sesongen ovenfor samløpet fra Buetjærn. Snøre og dupp skal utgjøre kastevekt.

 

Generelle merknader :

 

  1. 1.Sjørøya er fredet i Kongsfjordelva.

Sjørøye, vinterstøing og laks under 35 cm skal settes ut.

 

  1. 2.Fiskere med Sone I kort kan bare fiske i Sone I, unntatt er Seniorer med sesongkort.

 

3.Kombinasjonen mark og flue er ikke tillatt.

Markfiske utøves med mark. Flue som oppheng ikke tillatt.

Fluefiske utøves med flue/fluer.

 

4.Markkrok kan ha max åpning 15 mm målt mellom krokstamme og krokspiss.

 

5.Ved fluefiske er et oppheng tillatt. (Max 3 kroker totalt - Eks 1 enkel og 1 dobbel-krok)

Max. størrelse på enkelkrok- nr. 2 og nr. 6 for dobbel og trippelkrok.

 

6.Voksne uten fiskekort har ikke anledning å drive instruksjon/opplæring av barn under 12 år på fiskeplassen. Opplæringen skal skje på land.

Barn under 12 år kan bruke kastedupp med flue eller mark om det ikke sjenerer andre fiskere.

 

  • Husk bevegelig fiske/rullering og hold fiskeplassene rene for søppel.

 

  • Overholdes ikke fiskereglene kan du bli vist bort fra elva.