FISKEKORT KONGSFJORDELVA 2017

 

 

Kortpriser 2017 Sone I og II - Kongsfjordelva

 

P = pant Sone I/II = 100 kr 

Sone I

Døgnpris medlemmer i BJFF                    (180 + p)  

Døgnpris - fastboende i B-våg kommune (280 + p)  

Døgnpris - finnmarkinger.                         (360 + p)

Døgnpris andre utenf. Finnm.                   (540 + p)

Utlendinger.                                               (660 + p)

Døgnpris ungdom u/18 år                         (  50 + p)

Døgnpris ungdom 12- u/16 år                   (    0 + p)

 

Seniorkort for medlemmer i

BJFF over 67 år med bosted i Berlevåg komm.(hele elva) (1060 + p)

Etter Fefo-instruks må kortet deles i to perioder 22.6. -18.7. og 19.7. -24.8. med gratis fornying. 

Prisen på 1060 kr betales ved kjøp av kortet og kan ikke deles opp.

 

Sone II

 

Sesongkort medlemmer i BJFF                                                   (550 + p) 

Sesongkort fastboende i Berlevåg kommune.                             (800 + p) 

Sesongkort ungdom 16-u/18 år medlemmer i BJFF                    (160 + p)

Sesongkort fastboende ungd 16-u/18 år i Berlevåg kommune.   (250 + p)

Døgnpris medlemmer i BJFF(max 7 døgn)                                  (  70 + p)  

Døgnpris - fastboende i B-våg (max 3 døgn)                               (100 + p)

Døgnpris - finnmarkinger(max 3 døgn)                                        (150 + p)

Døgnpris andre utenf. Finnm.(max 3 døgn)                                 (210 + p)

Døgnpris ungdom 16-u/18 årmedl BJFF(max 7 døgn)                (  40 + p)

Døgnpris ungdom 16-u/18 åralle kat(max 3 døgn)                      (  50 + p)

Døgnpris ungdom u/16 år                                                            (    0 + p)

Døgnpris utlendinger(max 3 døgn)                                              (250 + p)

 

Baglimit på 15 laks pr sesong samlet for hele elva (begge soner).

Fiskekort i Sone I gjelder bare for fiske i Sone I (Gjelder fra sesongen)

 

For de som velger å kjøpe sesongkort er det pålagt å levere to fangstoppgaver i løpet av sesongen.

Første registrering innen 18.7.  Andre registering like etter sesongslutt.

 

Regelen er et pålegg  fra BJFF overordnet forvaltningsmyndihet.

 

NB!   De som unnlater å levere midtsesongs rapport mister retten til å kjøpe sesongkort neste sesong.

 

Hyttene og Gjestefiske 

BJFF har for tiden fire utleiehytter – Fossestua og Botnstua som befinner seg nær henholdsvis øvre og nedre vakthytte, og de nye Brustua I og II som befinner seg ovenfor Hengebrua. Utleiehyttene er først og fremst beregnet for fiskere utenfra som ønsker å fiske i elva over flere døgn. Ved å leie Gjestefiske leier en hytte med fiskerett i inntil 5 døgn.

 

Priser gjestefiske 2017 – fiskekort med overnatting i hytte

 

Gjestedøgn juni og august

 

1 døgn

2 døgn

3 døgn

4 døgn

5 døgn

Medlemmer

710

1420

2130

2840

3550

Finnmarkinger

960

1920

2880

3840

4800

Utenfor Finnmark

1200

2400

3600

4800

6000

Utlendinger

1270

2540

3810

5080

6350

 

 

Gjestedøgn i juli

 

1 døgn

2 døgn

3 døgn

4 døgn

5 døgn

Medlemmer

960

1920

2730

3840

4800

Finnmarkinger

1270

2540

3810

5080

6350

Utenfor Finnmark

1480

2960

4440

5920

7400

Utlendinger

1540

3080

4620

6160

7700

 

 

Hytteutleie/teltgamme i juni/august

 

1 døgn

2 døgn

3 døgn

4 døgn

Uke

Hytter m/brensel

460

900

1310

1670

1970

Teltgamme m/brensel

320

640

910

1110

1300