FISKEKORT KONGSFJORDELVA 2018

 

 

Kortpriser 2017 Sone I og II - Kongsfjordelva

 

P = pant Sone I/II = 100 kr 

Sone I

Døgnpris medlemmer i BJFF                    (190 + p)  

Døgnpris - fastboende i B-våg kommune (300 + p)  

Døgnpris - finnmarkinger.                         (380 + p)

Døgnpris andre utenf. Finnm.                   (560 + p)

Utlendinger.                                               (680 + p)

Døgnpris ungdom u/18 år                         (  60 + p)

Døgnpris ungdom 12- u/16 år                   (    0 + p)

 

Seniorkort for medlemmer i

BJFF over 65 år med bosted i Berlevåg komm.(hele elva) (1100 + p)

Etter Fefo-instruks må kortet deles i to perioder 22.6. -18.7. og 19.7. -24.8. med gratis fornying. 

Prisen på 1100 kr betales ved kjøp av kortet og kan ikke deles opp.

 

Sone II

 

Sesongkort medlemmer i BJFF                                                   (560 + p) 

Sesongkort fastboende i Berlevåg kommune.                             (820 + p) 

Sesongkort ungdom 16-u/18 år medlemmer i BJFF                    (170 + p)

Sesongkort fastboende ungd 16-u/18 år i Berlevåg kommune.   (270 + p)

Døgnpris medlemmer i BJFF(max 7 døgn)                                  (  80 + p)  

Døgnpris - fastboende i B-våg (max 3 døgn)                               (110 + p)

Døgnpris - finnmarkinger(max 3 døgn)                                        (170 + p)

Døgnpris andre utenf. Finnm.(max 3 døgn)                                 (230 + p)

Døgnpris ungdom 16-u/18 årmedl BJFF(max 7 døgn)                (  50 + p)

Døgnpris ungdom 16-u/18 åralle kat(max 3 døgn)                      (  60 + p)

Døgnpris ungdom u/16 år                                                            (    0 + p)

Døgnpris utlendinger(max 3 døgn)                                              (280 + p)

 

Baglimit på 15 laks pr sesong samlet for hele elva (begge soner).

Fiskekort i Sone I gjelder bare for fiske i Sone I (Gjelder fra sesongen)

 

For de som velger å kjøpe sesongkort er det pålagt å levere to fangstoppgaver i løpet av sesongen.

Første registrering innen 18.7.  Andre registering like etter sesongslutt.

 

Regelen er et pålegg  fra BJFF overordnet forvaltningsmyndighet.

 

NB!   De som unnlater å levere midtsesongs rapport mister retten til å kjøpe sesongkort neste sesong.

 

Hyttene og Gjestefiske 

BJFF har for tiden fire utleiehytter – Fossestua og Botnstua som befinner seg nær henholdsvis øvre og nedre vakthytte, og de nye Brustua I og II som befinner seg ovenfor Hengebrua. Utleiehyttene er først og fremst beregnet for fiskere utenfra som ønsker å fiske i elva over flere døgn. Ved å leie Gjestefiske leier en hytte med fiskerett i inntil 5 døgn.

 

Priser gjestefiske 2018 – fiskekort med overnatting i hytte

 

Gjestedøgn juni og august

 

1 døgn

2 døgn

3 døgn

4 døgn

5 døgn

Medlemmer

720

1440

2160

2880

3600

Finnmarkinger

980

1960

2940

3920

4900

Utenfor Finnmark

1220

2440

3660

4880

6100

Utlendinger

1290

2580

3870

5160

6450

 

 

Gjestedøgn i juli

 

1 døgn

2 døgn

3 døgn

4 døgn

5 døgn

Medlemmer

970

1940

2760

3880

4850

Finnmarkinger

1290

2580

3870

5160

6450

Utenfor Finnmark

1500

3000

4500

6000

7500

Utlendinger

1580

3120

4680

6240

7800

 

 

Hytteutleie/teltgamme i juni/august

 

1 døgn

2 døgn

3 døgn

4 døgn

Uke

Hytter m/brensel

470

920

1340

1710

2020

Teltgamme m/brensel

330

660

940

1150

1350

 

- Overnatting for kone i gjestehytte med gjestefisker 360 pr.dag.

- Overnatting og fiske for ungdom u 16 år 200 pr.dag

- Overnatting og fiske for ungdom u 18 år (60+190) 250 pr. dag