Velkommen til BJFF og Kongsfjordelva

Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - sett etter størrelsen. Her er utrolig mye fiskeglede og uteliv basert på noen få kilometer elv. Foreningen som forpakter og gjennom flere mannsaldre har tatt ansvar for laksestammen og elva er BJFF.

Berlevåg Jeger og Fiskerforening er en interesseforening for sportsfiskere og jegere i Berlevåg i Finnmark. Vi drifter så langt nord man nesten kan komme i fastlands-Norge, og vi kaller det gjerne ved ”verdens ende”. Her er værhardt, mye mørketid og en uendelig lang vinter. Likevel er det blitt i vårt lodd å ha fått tildelt noe av landets beste og mest fantastiske natur og turterreng – med grenseløse jakt og fiskemuligheter. I samme terningkast har vi også fått en av landets beste lakseelver – Kongsfjordelva. En sann perle av en lakseelv, som også er et nasjonalt laksevassdrag, og viden kjent av fiskere både fjernt og nært. 

Forvaltningen av lakseelven er blitt en av BJFF´s viktigste oppgaver. Siden krigen har foreningen med rundt 120 medlemmer (2011) vernet om laksebestanden. Det er tilrettelagt for fiske og ikke minst innført en rekke tiltak som skal gi bedre forvaltning – og sikre Kongsfjordlaksen for etterslekten. Det ligger bak en enorm og utrettelig dugnadsinnsats. 

Vi har finnmarkingens åpenhet og gjestfrihet, derfor ønsker vi deg som sportsfisker velkommen til Kongsfjordelva. Her kan du lese mer om BJFF, Kongsfjordelva og fiskemulighetene.

 

Litt mer om BJFF

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening ble stiftet under krigsårene i 1942. Foreningen tok da over forpaktningen av Kongsfjordelva, som gjennom en mannsalder hadde vært under privat drift. I 1945 ble det fortgang i foreningsarbeidet, og nå fikk allmennheten tilgang til fiske i elva.  

De første årene var interessen og dugnaden for Kongsfjordelva enorm. Det ble etablert fredningssoner for laksen, fiskeregler, vakthold og rammer om fisket ble satt. Foreningen med bare en håndfull medlemmer gjorde en banebrytende innsats, tiltross for at det den gang ikke var vei mellom tettstedet Berlevåg og Kongsfjord. Samt at Berlevåg ble totalt rasert under krigen og gjenoppbyggingen var omfattende. Likevel valgte medlemmene i BJFF å satse tid og ressurser på Kongsfjordelva. 

De første tiårene av BJFF´s virke var det en meget eksklusiv forening kun for menn i Berlevåg og Kongsfjord. Damer og barn hadde ikke anledning å bli medlemmer, og heller ikke fiske i Kongsfjordelva. Dette er nå blitt en morsom del av vår historie – Kongsfjordelva og BJFF er i dag en viktig aktivitetspådriver for hele familien.

Foreninga som i dag har om lag 120 medlemmer har fortsatt en restriktiv politikk om hvem som får være medlem. Det skal være en sterkt tilknytning til kommunen og/eller familiære bånd.  

BJFF har på tross for lave medlemstall holdt imponerende høyt tempo og vært tidlig ute med  å gjøre tiltak innen forvaltingen av Kongsfjordelva. Foreningas engasjement, forvaltningstiltak og tilretteleggingen av Kongsfjordelva regnes i dag for å være blant de beste og mest fremtidsrettede, både i fylket og nasjonalt. 

Foreninga har også jaktutvalg, en kvinnegruppe som årlig arrangerer ”Kjærringdøgn” i Kongsfjordelva samt en ungdomsgruppe som stadig er ute på nye turer.