Friday, 01 December 2017 07:41

RAPPORT FRA STORELVA

En ny god sesong for Storelva både for laksen og sjørøya.

Monday, 27 November 2017 20:48

PUKKELLAKSEN

Oppgangen av pukkellaks denne sesongen kom overraskende.

Tuesday, 07 November 2017 16:52

SESONGEN 2017

En middels bra sesong, god gytebestand, men smålaksen sviktet.

Friday, 13 October 2017 18:49

BRÅSTOPP I VANNFØRINGA

I laksens mest kritiske periode nå i høst hadde Pasvik Kraft et uhell på kraftstasjonen.

Saturday, 07 October 2017 14:15

MILLIONSATSING FOR LAKSEN

Nå skal Kongsfjordlaksens liv kartlegges med avansert amerikansk utstyr.

Friday, 22 September 2017 20:19

75- ÅRS JUBILEUM

AVLYST - Jubileumsmiddagen som var planlagt nå i oktober er avlyst.

Sunday, 27 August 2017 09:44

SUKSESS FOR CAMP VILLAKS

Her er kommende laksefiskere for Kongsfjordelva - deltakere på Camp Vilaks 2017.

Wednesday, 23 August 2017 14:03

POSITIVT FRA STORELVA

En ny god sesong for Storelva med solid gytebestand.

Thursday, 10 August 2017 12:49

GARNSKADET LAKS

Denne sesongen har vi opplevd påfallende mye garnskadet laks.

Thursday, 10 August 2017 06:26

FANGST I TALL

Her er fangsttallene for Kongsfjordelva frem til tidlig i august.

Monday, 07 August 2017 17:17

VÅRE NYE ELVEVAKTER

Elva og laksen i Kongsfjordelva voktes nå av to veldig dyktige kvinner.

Saturday, 05 August 2017 10:11

CAMP VILLAKS KOMMER

Et særdeles spennende fiskeprosjekt for ungdom i elva vår.

Wednesday, 19 July 2017 06:30

FANGST HITTIL I SESONGEN

Tiltross for ekstrem vannføring er fangsten god - og voksende i Kongsfjordelva.

Wednesday, 12 July 2017 17:38

NYTT KVINNEDØGN 29. JULI

Vi arrangerer et nytt kvinnedøgn 29 juli.

Sunday, 09 July 2017 17:33

FISKEREGLER - MIDLERTIDIGE ENDRINGER

Styret har besluttet å utvide perioden for fiske med sluk, synkesnøre og mark.