Det er Bergenske forskere fra Uni Miljø som skal gjøre undersøkelser. 

Wednesday, 21 May 2014 11:25

DRAMATISK I KONGSFJORDELVA

Når våren kommer blir elendigheten fra vinterens vannføring synlig. 

Monday, 19 May 2014 09:50

SKJELLPRØVENE FRA SESONGEN 2013

Analysene fra skjellprøvene tatt i fjorårssesongen er nå klare.

Tuesday, 06 May 2014 13:44

GJESTEFISKE I KONGSFJORDELVA

Venter et fiskeeventyr for deg i sommer…? Vi har fortsatt noen ledige døgn. 

Monday, 05 May 2014 18:54

KONGSFJORDELVA BLE VALGT

Laksestammen i Kongsfjordelva er foreslått i et nasjonalt overvåkingsprogram for villaks. 

Tuesday, 29 April 2014 05:24

VINNEREN PÅ KOBBKROKVANNET

Det ble Beate Olsen som ble årets vinner i BJFF isfiskekonkurranse på Kobbkrokvannet med ekte Kongsfjordfjellrøye på 530 gram.

Monday, 28 April 2014 14:20

DUGNAD – KONGSFJORDELVA 2014

Det nærmer seg nå sesong for Kongsfjordelva og dugnad.

Tuesday, 08 April 2014 15:31

SKADEN HAR SKJEDD

 

I dag får Pasvik Kraft et svoveldampende brev fra BJFF om tørrleggingen av elva. Vi frykter skade for generasjoner av yngel og rogn. 

Monday, 07 April 2014 17:04

ISFISKEKONKURRANSE

BJFF arrangerer isfiskekonkuranse på Kobbkrokvannet i påsken. 

Sunday, 06 April 2014 12:34

VANNFØRINGEN STUPER….!

 

Det er nesten ikke vann igjen i Kongsfjordelva. Kraftlaget har stengt. Vi frykter konsekvensene.

Friday, 04 April 2014 06:19

FEFO – HØRINGEN

31. mars var høringsfrist i forslaget for nye forpaktningsvilkår i lakseelvene.

Tuesday, 01 April 2014 06:49

OPPSYNSKURS

Det skal arrangeres oppsynskurs i april. Noe for deg...?

Thursday, 13 March 2014 18:32

DEN FRYSENDE NVE- MÅLEREN

Måledata fra NVE på vannføringen i Kongsfjordelva er en stor vits.

Tuesday, 04 March 2014 20:15

ER KORTPRISEN FOR HØY…?

Det har kommet kritikk mot økning i kortprisene. BJFF svarer. 

Monday, 03 March 2014 14:19

NYE KORTPRISER

Her kommer de nye kortprisene for sesongen 2014, vedtatt på årsmøtet i februar.