Monday, 07 December 2015 19:57

POSITIVT I STORELVA

Fiskebestandene i Storelva er i gledelig vekst.

Tuesday, 10 November 2015 18:08

HVEM FIKK LAKSEN I ÅR....?

Vi presenterer fakta om fangsten av laks i Kongsfjordelva sesongen 2015.

Monday, 26 October 2015 17:21

SMÅLAKS- SESONGEN 2015

Vi presenterer fakta rundt oppgangen av laks i Kongsfjordelva.

Tuesday, 20 October 2015 15:47

BJFF OG FINNMARKSKOMMISJONEN

Halv seier for BJFF hos Finnmarkskommisjonen.

Saturday, 17 October 2015 16:48

SESONGEN 2015

Nå er rapporten klar med alle fakta om Kongsfjordlaksen for sesongen. 

Saturday, 12 September 2015 20:11

NY TYVFISKER TATT I STORELVA

Her er bildet av tyvfiskeren tatt i Storelva like ovenfor Skihytta på lørdag.

Friday, 11 September 2015 05:39

VI BLE VALGT

Kongsfjordelva ble valgt for vurdering til et stort og kommende prosjekt om sjøoverlevelse hos laksen.

Thursday, 20 August 2015 17:58

ROVFISKET I STORELVA

Det foregår et utstrakt ulovlig fiske i Storelva. Vi har dokumentasjon.

Tuesday, 18 August 2015 15:45

FANGST UKE 33

Mange ivrige fiskere slenger fortsatt snøre over Kongsfjordelva. Her er fangstrapport for uke 33.

Monday, 10 August 2015 18:54

FANGST UKE 32

Her er fangsttallene fra 1 uke i august. Også med sesongstatistikk.

Tuesday, 04 August 2015 20:25

FANGST UKE 31

Fangstrapportene fra uke 31 viser at få, veldig få gikk uten laks - eller gode fiskeminner fra elva.

Saturday, 01 August 2015 16:08

NÅ MÅ DU KUNNE FANG & SLIPP

Gode tips til deg som nå fisker i siste del av sesongen med fang & slipp.

Friday, 31 July 2015 18:11

HUSK ALL LAKS OVER 3 KG ER FREDET

Fra 1. august skal all laks over 3 kg slippes ut igjen. Nå er kun flue tillatt.

Monday, 27 July 2015 19:23

FANGST UKE 30

127 laks ble registrert som fangst i forrige uke. Heldigvis ble 53 satt ut igjen.

Tuesday, 21 July 2015 09:11

FANGST UKE 29

Her er fangsttallene fra siste uke. Både laks for fryseboks og gjenutsatt.